Osnivači i suosnivači Fondacije "Solidarnost Srbije"

 

Stevan Bodnarov, akademski vajar i slikar iz Beograda, jedan od osnivača i aktivnih saradnika Fondacije. Kao humanista i predsednik Fondacije gospodin Bodnarov je dao veliki doprinos društvenoj afirmaciji ove humanitarne institucije.

U znak priznanja proglašen je za počasnog predsednika Fondacije.

Fondacija solidarnosti Srbije je pravni sledbenik društvene Fondacije za unapređenje socijalne zaštite "Spomenica solidarnosti", koja je osnovana na osnivačkoj skupštini 29. maja 1967. godine.

Osnivači su bili, u to vreme, istaknuti društveno-politički i javni radnici u oblasti kulture, socijalne i dečje zaštite:     

1.  Jagodić-Manić Marija, narodni poslanik u Skupštini  Srbije
2.  Bodnarov Stevan, akademski slikar i vajar
3.  Stepanović Nikola
4.  Veselinović Branka, glumica Jugoslovenskog dramskog pozorišta
5.  Savić Branka, predsednik Jugoslovenskog odbora za socijalni rad
6.  Matić Vojin, profesor Univerziteta
7.  Aranđelović Branko, direktor za Centra za socijalnu zaštitu odraslih
8.  Samardžija dr Ninko, viši savetnik pri RSUP Srbije
9.  Šternić dr Maksim, lekar
10.  Martinović Đuro
11.  Jovanović Radoslav
12.  Begenišić Milivoje
13.  Holotkov Igor, novinar
14.  Vuksanović Vjazma
15.  Čangalović Miroslav, operski pevač
16.  Ćosić Milica
17.  Lakičević Dušan, profesor Više škole za socijalne radnike
18.  Manojlović Petar
19.  Bogdanov Sava
20.  Zemljić Slavica
21.  Milošević dr Olga, lekar
22.  Kovačević Vjera, Savezni sekretarijat za zdravlje i socijalnu politiku
23.  Milošević Miodrag

U periodu od 1967-1977.
Fondaciji pristupaju u svojstvu utemeljivača:

1.  Zavod za izradu novčanica, Beograd
2.  Beogradska udružena banka, Beograd
3.  Republički sekretarijat za finansije
4.  Energoprojekt, Beograd
5.  Gradsko sindikalno veće, Beograd
6.  KOMGRAP, Beograd
7.  Savezni zavod za zdravstvo i socijalnu politiku
8.  BEKO, Beograd
9.  Institut za nuklearne nauke, Vinča
10.  Savez sindikata Jugoslavije
11.  Skupština grada Beograda
12.  Pravni fakultet, Beograd
13.  NIP Politika, Beograd
14.  PK Jugoslavije
15.  Fudbalski savez Jugoslavije
16.  UTVA, Pančevo
17.  Jugobanka, Beograd
18.  Jugometa, Beograd
19.  Pamučni kombinat, Vranje
20.  Galenika, Zemun
21.  Gradsko stambeno preduzeće, Beograd
22.  Viskoza, Loznica

 i mnogi drugi...

 

 


 

   
Fondacija Solidarnost Srbije, Kolarčeva 9, 11000 Beograd Tel/fax:(+381) 11 2645-458; (+381) 11 2644-351
Copyright 2014 Fondacija Solidarnost Srbije & SUBSYS. All rights reserved.