REGIONALNI CENTAR ZA HIPOREHABILITACIJU

 

REGIONALNI CENTAR ZA HIPOREHABILITACIJU

Pored Departmana za socijalni rad, najambiciozniji plan Fondacije solidarnosti Srbije je inicijativa za osnivanje Fondacije ,,Regionalni centar za hiporehabilitaciju,,.

6

          U Trebinju je 11.09.2011. osnovan prvi Regionalni centar za hiporehabilitaciju, prvi ovakve vrste na području Istočne Hercegovine, u kojem će se deca sa invaliditetom lečiti kroz terapiju sa konjima, a biće im pružena i druga neophodna pomoć.
Ovaj Centar, kao specifičnu Fondaciju, osnovali su Fonadacija solidarnosti Srbije iz Beograda, Beogradski centar za hiporehabilitaciju,  Centar za socijalni rad Trebinje, Eparhija Zahumsko-hercegovačka i primorska, Fondacija ,,Centar za razvoj fizičke i duhovne kulture,, iz Trebinja i NVO „Nova šansa u novom“ iz Herceg Novog.
Hiporehabilitacija, kao lečenje dece i osoba sa invaliditetom kroz terapiju sa konjima, iako veoma delotvorna, u Regionu nije dovoljno zastupljena.

1        2Centar će biti lociran na Zubcima, petnaestak kilometara od Trebinja, na mestu bivše kasarne Brvenik, gde će se postojeći objekti adaptirati, a biće izgrađeni i novi. Ovaj prostor je Eparhija zahumsko-hercegovačka i primorska dobila od Vlade RS na korišćenje, a oni je ustupaju Fondaciji za razvoj Centra.
Vladika zahumsko-hercegovački i primorski, Grigorije je nakon konstitutivne sednice Fondacije istakao da se raduje što je ovakva inicijativa pokrenuta u Trebinju, ističući da ovaj grad treba da bude regionalni centar, ne samo za istočnu Hercegovinu, već i za okolne gradove.
Planirano je da se postojeći objekti na Zubcima adaptiraju i prilagode deci koja će koristiti usluge Centra kao i njihovim roditeljima. Planira se izgradnja dve velike sale u kojima će se raditi terapija sa decom, štala za konje, staze za rekreativno jahanje i drugi sadržaji za igru i zabavu dece, kao i restoran. Već je obezbeđen kadar koji će pre početka rada Centra biti obučen za ovakav rad sa decom.


3         4

5

RAĐANJE IDEJE O REGIONALNOM CENTRU ZA HIPOREHABILITACIJU U TREBINJU

Inicijativa za nastajanje jednog ovakvog kompleksnog i, nadasve, ambicioznog projekta pokrenuta od strane Fondacije ,,Solidarnost Srbije“ podržana je spremnošću Vladike zahumsko-hercegovačkog i primorskog Grigorija da objekte napuštene kasarne Brvenik u Zubcima površine 34 hektara, i ergelu od 11 konja u Trebinju, a sve to u vlasništvu Eparhije,  ustupi za pomoć i podršku deci sa invaliditetom i njihovim porodicama. U saradnji sa Beogradskim centrom za hiporehabilitaciju formiran je inicijalni tim za osnivanje Fondacije „Regionalni centar za hiporehabilitaciju“ u Trebinju, 11.septembra 2011. Osnivači Fondacije „Regionalni centar za hiporehabilitaciju“ su: Fondacija „Solidarnost Srbije“ iz Beograda, Beogradski centar za hiporehabilitaciju, Centar za socijalni rad Trebinje, Eparhija zahumsko-hercegovačka i primorska, Fondacija „Centar za razvoj fizičke i duhovne kulture“ iz Trebinja i NVO „Nova šansa u Novom“ iz Herceg Novog. Statutom je omogućeno da Fondaciji u svojstvu suosnivača pristupe i druge relevantne organizacije i pojedinci.

ZAŠTO TREBINJE?

Sa 250 sunčanih dana u godini Trebinje se izdvojilo kao klimatski najpodobnija lokacija, za realizaciju ovog projekta, kako bi se program hiporehabilitacije većim delom godine izvodio na otvorenom, i u prirodnim uslovima. Mešanje mediteranske klime sa umereno kontinentalnom, na nadmorskoj visini od  274 metara pogodno utiče na osobe sa invaliditetom i osobe sa intelektualnim poteškoćama. Sve ovo doprinosi održavanju kontinuiteta u radu, a Trebinje čini idealnom lokacijom za pomoćnu metodu u tretmanu osoba sa intelektualnim poteškoćama, autizmom, mentalnom retardacijom, osobama sa L.Down sindromom, osobama sa govorno jezičkim poremećajima, telesnim invaliditetom, reumatskim bolestima, razvojnim poremećajima, psihoemocionalnim oštećenjima. Kako ovakav Centar ne postoji u državama regiona, a na području Trebinja postoji stručan kadar za izvodjenje programa, Regionalni centar za hiporehabilitaciju bi svojim geografskim položajem obezbedio brz i siguran dolazak korisnika i njihovih roditelja-staratelja iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, a gostima  iz inostranstva koji su u tranzitu odlično mesto za predah, rekreaciju, relaksaciju, usavršavanje veština jahanja na obučenim konjima i sa stručnim kadrom.

ŠTA JE REGIONALNI CENTAR ZA HIPOREHABILITACIJU I KOJI SU CILJEVI?

Regionalni Centar za hiporehabilitaciju koji bi se izgradio na Zubcima, imao bi široka područja delovanja. Osnovno područje je hiporehabilitacija, ali nužno bi aktivnosti obuhvatale edukaciju, socijalizaciju i integraciju osoba sa invaliditetom, i to u prvom redu dece sa različitim poteškoćama u razvoju. Jahanje, kao vid rehabilitacije osoba sa invaliditetom, u svetu je počelo intezivnije da se koristi polovinom dvadesetog veka. Hiporehabilitacija je upravo upotreba konja i aktivnosti orjentisanih prema konju u svrhu postizanja različitih terapijskih ciljeva, a uključuje hipoterapiju, terapijsko jahanje i sportsko – rekreativno jahanje osoba sa invaliditetom. Korisnici koji se uključuju u program hiporehabilitacije prolaze obaveznu sveobuhvatnu procenu stručnjaka okupljenih u stručnom timu, koji na osnovu rezultata procene prave individualne programe koji sadrže aktivnosti iz domena defektološke prakse, psihologije, socijalnog rada i fizikalne medicine. Ovaj terapijski program ima za cilj da detetu sa teškoćama, kao i njegovim roditeljima ili starateljima, omogući izmeštanje iz okvira svakodnevice gde će im na jednom mestu  biti ponuđen niz sadržaja koji ce obogatiti  život dece uz kontinuirani rad sa timom stručnjaka: defektologom, logopedom, psihologom, reedukatorom psihomotorike, lekarom, fizioterapeutom, radnim terapeutom i sa instruktorima jahanja.

 

Svi mi koji svoje delovanje, privatno i profesionalno, usmeravamo na humanitarni rad, u svakodnevom kontaktu sa korisnicima kojima je ovaj Regionalni centar za hiporehabilitaciju i namenjen, znamo onu najvažniju karakternu crtu celog projekta - a to je upravo humanost ovakvog  terapeutskog pristupa.

 

 

 

   
Fondacija Solidarnost Srbije, Kolarčeva 9, 11000 Beograd Tel/fax:(+381) 11 2645-458; (+381) 11 2644-351
Copyright 2014 Fondacija Solidarnost Srbije & SUBSYS. All rights reserved.